Lới Chào Mừng

Đây là trang mạng của Trung Tâm Sinh Hoạt Văn Hóa và Công Đồng của Hội Cộng Đồng Việt Mỹ

Trang mạng đang được thiết lập để phổ biến các sinh hoạt của Hội Cộng Đồng Việt Mỹ và Trung Tâm Sinh Hoạt.

Xin mời quý vị trở lại để xem các tin tưc và sinh hoạt sẽ đươc cập nhât hóa dần dẫn mỗi ngày.

Ban Phụ Trách Trung Tâm Sinh Hoạt

Advertisements

One Response

  1. Hi, this is a comment.
    To delete a comment, just log in, and view the posts’ comments, there you will have the option to edit or delete them.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: