Học đánh máy bằng 10 ngón và quen với bàn phím

Có rát nhiều lập trình (phần mềm/software) dạy ta cách đánh máy và dùng bàn phím bằng 10 ngón tay.

Để giúp quí vị học viên học bàn phím và học đánh máy để làm quen và nhớ vị trí của 26 chữ cái cùng các con số từ 0 đến 9 và những phím (key) đặc biệt, người phụ trách hướng dẫn môn điện toán căn bản và mạng lưới toàn cầu đã tìm được một lập trình tương đối tốt và dễ học tập để giúp các học viên mới học tập cách xử dụng bàn phím (keyboard) một cách dễ dàng.

Quí vị học viên nào muốn có lập trình học đánh máy Alice Touch Typing Tutor  cài đặt trong máy điện toán cá nhân của mình có thể download từ trang mạng qua cái link dưới đây:

http://alice-touch-typing-tutor.soft32.com/free-download?gclid=CJGq6vaU8LACFQgJRQod2QTYuQ

Advertisements

Phỏng vấn nhập tịch

Đây là video clip về cuộc phỏng vấn nhập tịch của Sở Di Chú và Quốc Tịch Hoa Kỳ:

Vì sao nên nhập quốc tịch Hoa Kỳ

22/04/2010

Thường trú nhân hưởng phần lớn những quyền của công dân Hoa Kỳ. Tuy nhiên, có nhiều lý do quan trọng để quý vị cân nhắc việc nhập tịch Hoa Kỳ Sau đây là những lý do cơ bản nhất:

• Bỏ phiếu. Chỉ công dân mới được phép bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử liên bang. Hầu hết các tiểu bang cũng hạn chế quyền bầu cử, hầu hết các cuộc bầu cử, chỉ dành cho công dân Hoa Kỳ.

• Làm bồi thẩm viên. Chỉ công dân Hoa Kỳ mới được phép làm bồi thẩm viên liên bang. Hầu hết các tiểu bang cũng hạn chế quyền làm bồi thẩm viên, chỉ dành cho công dân Hoa Kỳ. Nghĩa vụ làm bồi thẩm viên là một trách nhiệm quan trọng cho tất cả các công dân Hoa Kỳ.

• Có hộ chiếu Hoa Kỳ khi đi du lịch. Hộ chiếu Hoa Kỳ cho phép quý vị yêu cầu yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ trợ giúp mình nếu cần thiết khi đang ở nước ngoài.

• Đem người thân trong gia đình sang Hoa Kỳ. Thường thì chính phủ Hoa Kỳ sẽ ưu tiên hơn cho những công dân Mỹ nộp đơn xin phép cho người thân trong gia đình sang định cư tại Hoa Kỳ.

• Nhập tịch Hoa Kỳ cho con cái sanh ở ngước ngoài. Trong phần lớn các trường hợp, những đứa
con được sanh ở nước ngoài của công dân Hoa Kỳ được tự động hưởng tư cách công dân Hoa Kỳ.

• Hội đủ điều kiện làm việc cho chính phủ liên bang. Một số việc làm trong các cơ quan chính phủ đòi hỏi phải có quốc tịch Hoa Kỳ.

• Tranh cử các chức vụ dân cử. Chỉ công dân Hoa Kỳ mới được tranh cử chức vụ liên bang (Thượng Viện hoặc Hạ Viện Hoa Kỳ) và hầu hết các chức vụ trong chính quyền tiểu bang và địa phương.

• Quyền thường trú vĩnh viễn. Quyền thường trú của công dân Hoa Kỳ không thể bị tước đoạt.

• Hội đủ điều kiện hưởng tiền trợ cấp và học bổng của chính phủ liên bang. Nhiều khoản tiền trợ cấp sinh viên, bao gồm các khoản học bổng và tiền tài trợ của chính phủ cho những mục đích đặc biệt, chỉ dành riêng cho công dân Hoa Kỳ.

• Hội đủ điều kiện xin trợ cấp chính phủ. Một số khoản trợ cấp của chính phủ được dành riêng cho công dân Hoa Kỳ.

______________________________________________

Benefits of Becoming a United States Citizen

Play the Video

The Right to Vote: A Fundamental Right of a U.S. Citizen

Being a citizen of the United States provides many privileges. Voting in elections is one such privilege. New citizens are expected to participate in elections and to adhere to the principles of tolerance and understanding towards differing points of view, which is the philosophical basis of the system of government of the United States.

A Chance to Reunite Families

Certain immigrants who because of their close relationship to U.S. Citizens are exempt from the numerical limitations imposed on immigration to the United States. Immediate relatives are: spouses of U.S. Citizens, children (under 21 years of age and unmarried) of U.S. Citizens, and parents of U.S. Citizens 21 years of age or older.

A Way to Protect your Children’s Right to Remain in the U.S.

Permanent resident children under the age of eighteen, who are in the lawful legal and physical custody of their naturalizing parent(s), automatically become U.S. Citizens when their parent(s) becomes naturalized.

Protection in Cases Involving Illegal Activity

In the event a Permanent Resident is ever accused of an illegal activity, they will remain within the authority of the USCIS and the Immigration Courts, and can be removed (or deported) for such activity. However, U.S. Citizens have the right to an attorney and a fair trial without the threat of being deported.

International Travel Made Easier

Permanent Residents can lose their status if they leave the country for 180 days or longer, and in the event of an extended absence, must obtain a re-entry permit. However, as a U.S. Citizen, you are not restricted on the amount of time you can spend outside of the U.S. and are not subject to obtaining a re-entry permit. Additionally, travel can be more convenient as many countries do not require Visas of U.S. Citizens.

100 Câu hỏi Luyện Thi Quốc Tịch

100 Câu Hỏi Thi Quốc Tịch

* If you are 65 years old or older and have been a legal permanent resident of the United States for 20 or more years, you may study just the questions that have been marked with an asterisk (*). 

Civics (History and Government) Questions for the Naturalization Test

The 100 civics (history and government) questions and answers for the naturalization test are listed below. The civics test is an oral test and the USCIS Officer will ask the applicant up to 10 of the 100 civics questions. An applicant must answer 6 out of 10 questions correctly to pass the civics portion of the naturalization test.

On the naturalization test, some answers may change because of elections or appointments. As you study for the test, make sure that you know the most current answers to these questions. Answer these questions with the name of the official who is serving at the time of your eligibility interview with USCIS. The USCIS Officer will not accept an incorrect answer.

Although USCIS is aware that there may be additional correct answers to the 100 civics questions, applicants are encouraged to respond to the civics questions using the answers provided below. 

 

AMERICAN GOVERNMENT

 

A: Principles of American Democracy (1-12: 12 & 2)

 

1. What is the supreme law of the land?

▪ the Constitution

 

2. What does the Constitution do?

▪ sets up the government

▪ defines the government

▪ protects basic rights of Americans

 

3. The idea of self-government is in the first three words of the Constitution. What are these words?

▪ We the People

 

4. What is an amendment?

▪ a change (to the Constitution)

▪ an addition (to the Constitution)

 

5. What do we call the first ten amendments to the Constitution?

▪ the Bill of Rights

 

6. What is one right or freedom from the First Amendment?*

▪ speech

▪ religion

▪ assembly

▪ press

▪ petition the government

 

7. How many amendments does the Constitution have?

▪ twenty-seven (27)

 

8. What did the Declaration of Independence do?

▪ announced our independence (from Great Britain)

▪ declared our independence (from Great Britain)

▪ said that the United States is free (from Great Britain)

 

9. What are two rights in the Declaration of Independence?

▪ life

▪ liberty

▪ pursuit of happiness

 

10. What is freedom of religion?

▪ You can practice any religion, or not practice a religion.

 

11. What is the economic system in the United States?*

▪ capitalist economy

▪ market economy

 

12. What is the “rule of law”?

▪ Everyone must follow the law.

▪ Leaders must obey the law.

▪ Government must obey the law.

▪ No one is above the law.

 

B: System of Government (13-47: 35 & 7)

 

13. Name one branch or part of the government.*

▪ Congress

▪ legislative

▪ President

▪ executive

▪ the courts

▪ judicial

 

14. What stops one branch of government from becoming too powerful?

▪ checks and balances

▪ separation of powers

 

15. Who is in charge of the executive branch?

▪ the President

 

16. Who makes federal laws?

▪ Congress

▪ Senate and House (of Representatives)

▪ (U.S. or national) legislature

 

17. What are the two parts of the U.S. Congress?*

▪ the Senate and House (of Representatives)

 

18. How many U.S. Senators are there?

▪ one hundred (100)

 

19. We elect a U.S. Senator for how many years?

▪ six (6)

 

20. Who is one of your state’s U.S. Senators now?*

▪ Barbara Boxer

▪ Dianne Feinstein

 

21. The House of Representatives has how many voting members?

▪ four hundred thirty-five (435)

 

22. We elect a U.S. Representative for how many years?

▪ two (2)

 

23. Name your U.S. Representative.

▪ Loretta Sanchez

▪ Dana Rohrabacher

▪ Edward Royce

http://www.house.gov/representatives/find/

 

24. Who does a U.S. Senator represent?

▪ all people of the state

 

25. Why do some states have more Representatives than other states?

▪ (because of) the state’s population

▪ (because) they have more people

▪ (because) some states have more people

 

26. We elect a President for how many years?

▪ four (4)

 

27. In what month do we vote for President?*

▪ November

 

28. What is the name of the President of the United States now?*

▪ Barack Obama

▪ Obama

 

29. What is the name of the Vice President of the United States now?

▪ Joseph R. Biden, Jr.

▪ Joe Biden

▪ Biden

 

30. If the President can no longer serve, who becomes President?

▪ the Vice President

 

31. If both the President and the Vice President can no longer serve, who becomes President?

▪ the Speaker of the House

 

32. Who is the Commander in Chief of the military?

▪ the President

 

33. Who signs bills to become laws?

▪ the President

 

34. Who vetoes bills?

▪ the President

 

35. What does the President’s Cabinet do?

▪ advises the President

 

36. What are two Cabinet-level positions?

▪ Secretary of Agriculture

▪ Secretary of Commerce

▪ Secretary of Defense

▪ Secretary of Education

▪ Secretary of Energy

▪ Secretary of Health and Human Services

▪ Secretary of Homeland Security

▪ Secretary of Housing and Urban Development

▪ Secretary of the Interior

▪ Secretary of Labor

▪ Secretary of State

▪ Secretary of Transportation

▪ Secretary of the Treasury

▪ Secretary of Veterans Affairs

▪ Attorney General

▪ Vice President

 

37. What does the judicial branch do?

▪ reviews laws

▪ explains laws

▪ resolves disputes (disagreements)

▪ decides if a law goes against the Constitution

 

38. What is the highest court in the United States?

▪ the Supreme Court

 

39. How many justices are on the Supreme Court?

▪ nine (9)

 

40. Who is the Chief Justice of the United States now?

▪ John Roberts (John G. Roberts, Jr.)

 

41. Under our Constitution, some powers belong to the federal government. What is one power of the federal government?

▪ to print money

▪ to declare war

▪ to create an army

▪ to make treaties

 

42. Under our Constitution, some powers belong to the states. What is one power of the states?

▪ provide schooling and education

▪ provide protection (police)

▪ provide safety (fire departments)

▪ give a driver’s license

▪ approve zoning and land use

 

43. Who is the Governor of your state now?

▪ Jerry Brown

 

44. What is the capital of your state?*

▪ Answers will vary. [District of Columbia residents should answer that D.C. is not a state and does not have a capital. Residents of U.S. territories should name the capital of the territory.]

 

45. What are the two major political parties in the United States?*

▪ Democratic and Republican

 

46. What is the political party of the President now?

▪ Democratic (Party)

 

47. What is the name of the Speaker of the House of Representatives now?

▪ (John) Boehner

 

C: Rights and Responsibilities (48-57: 10 & 3)

48. There are four amendments to the Constitution about who can vote. Describe one of them.

▪ Citizens eighteen (18) and older (can vote).

▪ You don’t have to pay (a poll tax) to vote.

▪ Any citizen can vote. (Women and men can vote.)

▪ A male citizen of any race (can vote).

 

49. What is one responsibility that is only for United States citizens?*

▪ serve on a jury

▪ vote in a federal election

 

50. Name one right only for United States citizens.

▪ vote in a federal election

▪ run for federal office

 

51. What are two rights of everyone living in the United States?

▪ freedom of expression

▪ freedom of speech

▪ freedom of assembly

▪ freedom to petition the government

▪ freedom of worship

▪ the right to bear arms

 

52. What do we show loyalty to when we say the Pledge of Allegiance?

▪ the United States

▪ the flag

 

53. What is one promise you make when you become a United States citizen?

▪ give up loyalty to other countries

▪ defend the Constitution and laws of the United States

▪ obey the laws of the United States

▪ serve in the U.S. military (if needed)

▪ serve (do important work for) the nation (if needed)

▪ be loyal to the United States

 

54. How old do citizens have to be to vote for President?*

▪ eighteen (18) and older

 

55. What are two ways that Americans can participate in their democracy?

▪ vote

▪ join a political party

▪ help with a campaign

▪ join a civic group

▪ join a community group

▪ give an elected official your opinion on an issue

▪ call Senators and Representatives

▪ publicly support or oppose an issue or policy

▪ run for office

▪ write to a newspaper

 

56. When is the last day you can send in federal income tax forms?*

▪ April 15

 

57. When must all men register for the Selective Service?

▪ at age eighteen (18)

▪ between eighteen (18) and twenty-six (26)

 

AMERICAN HISTORY

 

A: Colonial Period and Independence (58-70: 13 & 1)

 

58. What is one reason colonists came to America?

▪ freedom

▪ political liberty

▪ religious freedom

▪ economic opportunity

▪ practice their religion

▪ escape persecution

 

59. Who lived in America before the Europeans arrived?

▪ American Indians

▪ Native Americans

 

60. What group of people was taken to America and sold as slaves?

▪ Africans

▪ people from Africa

 

61. Why did the colonists fight the British?

▪ because of high taxes (taxation without representation)

▪ because the British army stayed in their houses (boarding, quartering)

▪ because they didn’t have self-government

 

62. Who wrote the Declaration of Independence?

▪ (Thomas) Jefferson

 

63. When was the Declaration of Independence adopted?

▪ July 4, 1776

 

64. There were 13 original states. Name three.

▪ New Hampshire

▪ Massachusetts

▪ Rhode Island

▪ Connecticut

▪ New York

▪ New Jersey

▪ Pennsylvania

▪ Delaware

▪ Maryland

▪ Virginia

▪ North Carolina

▪ South Carolina

▪ Georgia

 

65. What happened at the Constitutional Convention?

▪ The Constitution was written.

▪ The Founding Fathers wrote the Constitution.

 

66. When was the Constitution written?

▪ 1787

 

67. The Federalist Papers supported the passage of the U.S. Constitution. Name one of the writers.

▪ (James) Madison

▪ (Alexander) Hamilton

▪ (John) Jay

▪ Publius

 

68. What is one thing Benjamin Franklin is famous for?

▪ U.S. diplomat

▪ oldest member of the Constitutional Convention

▪ first Postmaster General of the United States

▪ writer of “Poor Richard’s Almanac”

▪ started the first free libraries

 

69. Who is the “Father of Our Country”?

▪ (George) Washington

 

70. Who was the first President?*

▪ (George) Washington

 

B: 1800s (71-77: 7 & 1)

 

71. What territory did the United States buy from France in 1803?

▪ the Louisiana Territory

▪ Louisiana

 

72. Name one war fought by the United States in the 1800s.

▪ War of 1812

▪ Mexican-American War

▪ Civil War

▪ Spanish-American War

 

73. Name the U.S. war between the North and the South.

▪ the Civil War

▪ the War between the States

 

74. Name one problem that led to the Civil War.

▪ slavery

▪ economic reasons

▪ states’ rights

 

75. What was one important thing that Abraham Lincoln did?*

▪ freed the slaves (Emancipation Proclamation)

▪ saved (or preserved) the Union

▪ led the United States during the Civil War

 

76. What did the Emancipation Proclamation do?

▪ freed the slaves

▪ freed slaves in the Confederacy

▪ freed slaves in the Confederate states

▪ freed slaves in most Southern states

 

77. What did Susan B. Anthony do?

▪ fought for women’s rights

▪ fought for civil rights

 

C: Recent American History and Other Important Historical Information (78-87: 10 & 2)

 

78. Name one war fought by the United States in the 1900s.*

▪ World War I

▪ World War II

▪ Korean War

▪ Vietnam War

▪ (Persian) Gulf War

 

79. Who was President during World War I?

▪ (Woodrow) Wilson

 

80. Who was President during the Great Depression and World War II?

▪ (Franklin) Roosevelt

 

81. Who did the United States fight in World War II?

▪ Japan, Germany, and Italy

 

82. Before he was President, Eisenhower was a general. What war was he in?

▪ World War II

 

83. During the Cold War, what was the main concern of the United States?

▪ Communism

 

84. What movement tried to end racial discrimination?

▪ civil rights (movement)

 

85. What did Martin Luther King, Jr. do?*

▪ fought for civil rights

▪ worked for equality for all Americans

 

86. What major event happened on September 11, 2001, in the United States?

▪ Terrorists attacked the United States.

 

87. Name one American Indian tribe in the United States.

[USCIS Officers will be supplied with a list of federally recognized American Indian tribes.]

▪ Cherokee

▪ Navajo

▪ Sioux

▪ Chippewa

▪ Choctaw

▪ Pueblo

▪ Apache

▪ Iroquois

▪ Creek

▪ Blackfeet

▪ Seminole

▪ Cheyenne

▪ Arawak

▪ Shawnee

▪ Mohegan

▪ Huron

▪ Oneida

▪ Lakota

▪ Crow

▪ Teton

▪ Hopi

▪ Inuit

 

INTEGRATED CIVICS

 

A: Geography (88-95: 8 & 2)

 

88. Name one of the two longest rivers in the United States.

▪ Missouri (River)

▪ Mississippi (River)

 

89. What ocean is on the West Coast of the United States?

▪ Pacific (Ocean)

 

90. What ocean is on the East Coast of the United States?

▪ Atlantic (Ocean)

 

91. Name one U.S. territory.

▪ Puerto Rico

▪ U.S. Virgin Islands

▪ American Samoa

▪ Northern Mariana Islands

▪ Guam

 

92. Name one state that borders Canada.

▪ Maine

▪ New Hampshire

▪ Vermont

▪ New York

▪ Pennsylvania

▪ Ohio

▪ Michigan

▪ Minnesota

▪ North Dakota

▪ Montana

▪ Idaho

▪ Washington

▪ Alaska

 

93. Name one state that borders Mexico.

▪ California

▪ Arizona

▪ New Mexico

▪ Texas

 

94. What is the capital of the United States?*

▪ Washington, D.C.

 

95. Where is the Statue of Liberty?*

▪ New York (Harbor)

▪ Liberty Island

[Also acceptable are New Jersey, near New York City, and on the Hudson (River).]

 

B: Symbols (96-98: 3 & 1)

 

96. Why does the flag have 13 stripes?

▪ because there were 13 original colonies

▪ because the stripes represent the original colonies

 

97. Why does the flag have 50 stars?*

▪ because there is one star for each state

▪ because each star represents a state

▪ because there are 50 states

 

98. What is the name of the national anthem?

▪ The Star-Spangled Banner

 

C: Holidays (99-100: 2 & 1)

 

99. When do we celebrate Independence Day?*

▪ July 4

 

100. Name two national U.S. holidays.

▪ New Year’s Day

▪ Martin Luther King, Jr. Day

▪ Presidents’ Day

▪ Memorial Day

▪ Independence Day

▪ Labor Day

▪ Columbus Day

▪ Veterans Day

▪ Thanksgiving

▪ Christmas

Chương trình Lớp Luyện Thi Quốc Tịch của GV Đỗ Trung

Chương trình Lớp Luyện Thi Quốc Tịch tại Trung Tâm Sinh Hoạt Văn Hóa và Cộng Đồng

Buổi 1: (Thứ Ba 26 tháng 6, 2012)

Open Statement – Overview

Buổi 2: (Thứ Năm 28 tháng 6, 2012)

Video & Introduction

Buổi 3: (Thứ Ba 3 tháng 7, 2012)

Principles of American Democracy (câu 1-12)

Buổi 4: (Thứ Năm 5 tháng 7, 2012)

System of Government (câu 13-30)

Buổi 5: (Thứ Ba 10 tháng 7, 2012)

System of Government (câu 31-47: 35 & 7)

Buổi 6: (Thứ Năm 12 tháng 7, 2012)

Rights and Responsibilities (câu 48-57: 10 & 3)

Buổi 7: (Thứ Ba 17 tháng 7, 2012)

Colonial Period and Independence (câu 58-70: 13 & 1)

Buổi 8: (Thứ Năm 19 tháng 7, 2012)

1800s (câu 71-77: 7 & 1)

Recent American History and Other Important Historical Information (câu 78-87: 10 & 2)

Buổi 9: (Thứ Ba 24 tháng 7, 2012)

Geography (câu 88-95: 8 & 2)

Symbols (câu 96-98: 3 & 1)

Holidays (câu 99-100: 2 & 1)

Buổi 10: (Thứ Năm 26 tháng 7, 2012)

Review

Buổi 11: (Thứ Ba 31 tháng 7, 2012)

N-400 Application Form and Answers at Interview

Buổi 12: (Thứ Năm 2 tháng 8, 2012)

Tổng kết, điền đơn và giải đáp thắc mắc

Điện Toán Căn Bản và Internet

Chương Trình Lớp Điện Toán Căn Bản và Internet

Phụ Trách: GV Lynda Phan

1-  Học cách mở hộp thư .( inbox:hộp thư đến )

               – Check mail : kiểm tra thư

               – Send mai : gửi thư

               – Compose message : soạn tin nhắn

               – Delete : xóa

               – Change passwords : đổi mật khẩu ….

2- Học cách đánh chữ Việt

              -Xử dụng Unikey để bỏ dấu tiếng Việt

3-Xử dụng Microsoft Office Word 2007 (để đánh bài văn hoặc thơ v.v…

4- Picasa 3 ( để làm Thiệp chúc Tết ,Sinh Nhật ,…)

5- Học cách đọc báo , nghe nhạc , coi phim trên internet .

6- Học cách download nhạc , video trên internet .

7- Upload Video lên Youtube .

8- Xử dụng Window Live Movie Maker , Proshow , Wonder Share DVD Slice Show để làm DVD nhạc v.v…

9- Xử dụng Microsoft Office Pulisher để làm Lịch

10- Photoshop để sửa hình .

11-  Audacity để thâu tiếng nói .

12- Cleaner giúp máy chạy nhanh hơn .

Nội Quy Các Lớp Học

Nguyên Tắc và Luật Lệ của Các Lớp Học và Sinh Hoạt

Các học viên đến Trung Tâm để theo học các lớp hay sinh hoạt do Trung Tâm tổ chức ngoài việc tôn trọng Nội Quy Sinh Hoạt của Trung Tâm cần phải tôn trọng các nguyên tắc sau:

1.- Luôn luôn và cố gắng có mặt tại lớp đúng giờ hay sớm hơn. Không quên nhiệm vụ đóng góp (donation) tiền duy trì Trung Tâm.

2.- Khi đến lớp học phải có sẵn các tài liệu học tập, bài làm (nếu có), giấy bút để ghi chép, và máy điện toán cá nhân trong tình trạng hoạt động cần cho lớp học.

3.- Khi vào lớp học, đến ngay vị trí hay chỗ ngồi của mình, mở máy điện toán cá nhân và sẵn sàng học tập theo lời giảng viên.

4.- Khi giảng viên đang giảng bài thì lắng nghe và ghi chép. Không nói chuyện với người bên cạnh khi không thật sư cần thiết.

5.- Nếu có câu hỏi hay thắc mắc gì thì chờ cho đến khi giảng viên chấm dứt hay yêu cầu đặt câu hỏi sẽ hỏi.

6.- Luôn luôn giữ an toàn cho cá nhân và mọi người để tránh mọi tai nạn hay rủi ro vì bất cẩn.

7.- Luôn luôn giữ gìn nơi mình ngồi hay sinh hoạt cũng như chung quanh sạch sẽ sau khi sinh hoạt hay học xong.

8.- Không tự ý đi lại đến những nơi không cần thiết hay tự ý dùng vật dụng của người khác.