Đơn Ghi Danh Học (Application)

Dưới đây là mẫu Đơn Ghi Danh Học các lớp của Trung Tâm Sinh Hoạt Văn Hóa và Cộng Đồng

Đơn Ghi Danh Học (Application)  

Ngày (Date):______________

Lớp Học (Class/Activity):________________________________________

Ngày/Giờ Học: _____________

Họ và tên (Name):__________________________________________

Sinh ngày (Date): _____/ tháng (month) _____  /năm (year) ________

Nơi Sinh (Birth Place):____________________

Điạ chỉ (Address) : __________________________________________

Thành Phố (City) ______________________________ Zip__________

ĐT Liên lạc:__________________ ĐT Khẩn Cấp:___________________

Ký tên    _______________________________________ 

Lệ phí ghi danh (Registration Fee): $10.00_______

_____________________________________________________

Bấm vào link này để download Đơn Ghi Danh Học nếu cần:

Đơn Ghi Danh Học


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: