Thông Báo Cộng Đồng Về Các Lớp Học Mới

Thông Báo Về Các Lớp Học Mới Ngày 18 – 2 – 2013

Để tiếp tục đáp ứng cho nhu cầu sinh hoạt và học hỏi đa dạng trong cộng đồng,   Trung Tâm Sinh Hoạt Văn Hoá & Cộng Đồng, 14441 Beach Blvd., # 221, Thành Phố Westminster, tiếp tục tổ chức lớp học sau đây vào buổi sáng, chiều, tối và cuối tuần.

1.- Điện Toán Cá Nhân Căn Bản I               2.- Điện Toán Cá Nhân Căn Bản II

3.- Các Bài Ứng Dụng Đặc Biệt (Chữ Việt, Email, Digital Camera, Music, Video…)

4.- PhotoShop                                                   5.-  MS Office (Word, Excel, Power Point)

6.-  Thiết Kế Trang Web, Blog.                   7.-  Luyện Giọng và Sáng Tác Nhạc        

8.-  Luyện Thi Quốc Tịch và Điền Đơn.    9.- Anh Văn ESL.

Liên lạc: Ô. Hùng (714-767-0809), Ô. Lạc (714-261-6490)

Advertisements