Cộng Đồng Việt Nam Nam California đã không khai thuế với IRS và Franchise Tax Board của TB California

Tại Buổi Họp của HĐTP Garden Grove ngày 26 tháng 11, 2013, Thị Trưởng Bruce Broadwater với sự hướng dẫn của Phó Thị Trưởng Dina Nguyễn đã cố ý viện dẫn tổ chức Cộng Dồng Viet Nam Nam  Nam California – Vietnamese Community of Southern California, một tổ chức khác đã không còn hoạt động và không đứng tên trên DỰ ÁN XIN TỔ CHỨC HỘI CHỢ TẾT CỘNG ĐỒNG 2014 TẠI GARDEN GROVE PARK để loại tổ chức VIETNAMESE AMERICAN COMMUNITY – CỘNG ĐỒNG VIỆT MỸ, là một tổ chức BẤT VỤ LỢI vẫn còn ACTIVE  chính thức đứng tên cùng Hội HAND TO HAND RELIEF ORGANIZATION trong Dự Án.

Rõ ràng đây là một hành động cấu kết đen tối, sai trái giữa NV/Phó Thị Trưởng Dina Nguyễn và Thị Trưởng Garden Grove Bruce Broadwater cùng nhóm Cộng Đồng Việt Nam – Nam California (Vietnamese Community of Southern California) của Ô. Lê Khắc Lý và Bà Nguyễn Minh Nguyệt, quyết tâm gạt Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Miền Nam California ra khỏi việc tổ chức Hội Chợ Tết tại Garden Grove Park, mưu cầu lợi ích cho phe nhóm, bất chấp những vi phạm luật lệ về thuế khóa về hội Bất Vụ Lợi của tổ chức Cộng Đồng Việt Nam Nam California (đã không khai thuế liên bang với IRS liên tục hơn ba năm từ năm 2007 đến 2009, và đã bị IRS tước mất tình trạng 501 (c) (3) [tax exemption] và miễn trừ thuế cho những khoản donations).

Xin bấm vào link này để trực tiếp xem tình trạng bị tự động tước bỏ tình trạng được miễn đóng thuế và miễn trừ thuế cho donations, tức là bị tước bỏ tình trạng BẤT VỤ LỢI 501 (c) (3) CỦA LIÊN BANG vì đã không khai thuế của Cộng Đồng Việt Nam – Nam California (Vietnamese Community of Southern California:

CDVN-NC bi tuoc bo 501 (c) (3)

Link to IRS website to check the Automatic Revocation of Exemption of a Nonprofit Organization

Tổ chức Cộng Đồng Việt Nam – Nam California (Vietnamese Community of Southern California) của Ô. Lê Khắc Lý và Bà Nguyễn Minh Nguyệt cũng đã không khai thuế với cả Tiểu Bang California và IRS các năm 1999, 2000 và 2001 là các năm đã tổ chức Hội Chợ Tết tại Garden Grove Park với số tiền lời của năm 2000 lên đến $93, 914.00

Tổ chức Cộng Đồng Việt Nam – Nam California (Vietnamese Community of Southern California) của Ô. Lê Khắc Lý và Bà Nguyễn Minh Nguyệt chỉ khai thuế với TB California từ năm 2002 cho đến 2007 và hai năm 2010, 2012, hai năm 2008 và 2009 cũng đã không khai thuế và đã không khai thuế với Tiểu Bang California năm 2012. Như vậy thì tổ chức Bất Vụ Lợi Cộng Đồng Việt Nam – Nam California (Vietnamese Community of Southern California) của Ô. Lê Khắc Lý và Bà Nguyễn Minh Nguyệt đã vi phạm luật lệ về thuế khóa trầm trọng, thế mà TP Garden Grove vẫn tảng lờ và cho phép tổ chức Hội Chợ Tết năm 2014 – Giáp Ngọ. Đây là việc làm vô cùng sai trái của TP Garden Grove, nhất là của NV Dina Nguyễn và Thị Trưởng Broadwater.

Quí vị nào muốn kiểm chứng với Franchise Tax Board của Tiểu Bang California, xin gọi cô Margo tại số: 916-845-4171 và nhở cho biết số Corporation number của Vietnamese Community of Southern California là C1479500, tại địa chỉ: 15355 Brookhurst St., Ste 221, Westminster, CA 92683 (Đây là địa chỉ on file của FTB do ông Bùi Bình Bân lập hồ sơ từ đầu và không được cập nhật hóa từ đó tới bây giờ).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: