Học đánh máy bằng 10 ngón và quen với bàn phím

Có rát nhiều lập trình (phần mềm/software) dạy ta cách đánh máy và dùng bàn phím bằng 10 ngón tay.

Để giúp quí vị học viên học bàn phím và học đánh máy để làm quen và nhớ vị trí của 26 chữ cái cùng các con số từ 0 đến 9 và những phím (key) đặc biệt, người phụ trách hướng dẫn môn điện toán căn bản và mạng lưới toàn cầu đã tìm được một lập trình tương đối tốt và dễ học tập để giúp các học viên mới học tập cách xử dụng bàn phím (keyboard) một cách dễ dàng.

Quí vị học viên nào muốn có lập trình học đánh máy Alice Touch Typing Tutor  cài đặt trong máy điện toán cá nhân của mình có thể download từ trang mạng qua cái link dưới đây:

http://alice-touch-typing-tutor.soft32.com/free-download?gclid=CJGq6vaU8LACFQgJRQod2QTYuQ

Advertisements

Vì sao nên nhập quốc tịch Hoa Kỳ

22/04/2010

Thường trú nhân hưởng phần lớn những quyền của công dân Hoa Kỳ. Tuy nhiên, có nhiều lý do quan trọng để quý vị cân nhắc việc nhập tịch Hoa Kỳ Sau đây là những lý do cơ bản nhất:

• Bỏ phiếu. Chỉ công dân mới được phép bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử liên bang. Hầu hết các tiểu bang cũng hạn chế quyền bầu cử, hầu hết các cuộc bầu cử, chỉ dành cho công dân Hoa Kỳ.

• Làm bồi thẩm viên. Chỉ công dân Hoa Kỳ mới được phép làm bồi thẩm viên liên bang. Hầu hết các tiểu bang cũng hạn chế quyền làm bồi thẩm viên, chỉ dành cho công dân Hoa Kỳ. Nghĩa vụ làm bồi thẩm viên là một trách nhiệm quan trọng cho tất cả các công dân Hoa Kỳ.

• Có hộ chiếu Hoa Kỳ khi đi du lịch. Hộ chiếu Hoa Kỳ cho phép quý vị yêu cầu yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ trợ giúp mình nếu cần thiết khi đang ở nước ngoài.

• Đem người thân trong gia đình sang Hoa Kỳ. Thường thì chính phủ Hoa Kỳ sẽ ưu tiên hơn cho những công dân Mỹ nộp đơn xin phép cho người thân trong gia đình sang định cư tại Hoa Kỳ.

• Nhập tịch Hoa Kỳ cho con cái sanh ở ngước ngoài. Trong phần lớn các trường hợp, những đứa
con được sanh ở nước ngoài của công dân Hoa Kỳ được tự động hưởng tư cách công dân Hoa Kỳ.

• Hội đủ điều kiện làm việc cho chính phủ liên bang. Một số việc làm trong các cơ quan chính phủ đòi hỏi phải có quốc tịch Hoa Kỳ.

• Tranh cử các chức vụ dân cử. Chỉ công dân Hoa Kỳ mới được tranh cử chức vụ liên bang (Thượng Viện hoặc Hạ Viện Hoa Kỳ) và hầu hết các chức vụ trong chính quyền tiểu bang và địa phương.

• Quyền thường trú vĩnh viễn. Quyền thường trú của công dân Hoa Kỳ không thể bị tước đoạt.

• Hội đủ điều kiện hưởng tiền trợ cấp và học bổng của chính phủ liên bang. Nhiều khoản tiền trợ cấp sinh viên, bao gồm các khoản học bổng và tiền tài trợ của chính phủ cho những mục đích đặc biệt, chỉ dành riêng cho công dân Hoa Kỳ.

• Hội đủ điều kiện xin trợ cấp chính phủ. Một số khoản trợ cấp của chính phủ được dành riêng cho công dân Hoa Kỳ.

______________________________________________

Benefits of Becoming a United States Citizen

Play the Video

The Right to Vote: A Fundamental Right of a U.S. Citizen

Being a citizen of the United States provides many privileges. Voting in elections is one such privilege. New citizens are expected to participate in elections and to adhere to the principles of tolerance and understanding towards differing points of view, which is the philosophical basis of the system of government of the United States.

A Chance to Reunite Families

Certain immigrants who because of their close relationship to U.S. Citizens are exempt from the numerical limitations imposed on immigration to the United States. Immediate relatives are: spouses of U.S. Citizens, children (under 21 years of age and unmarried) of U.S. Citizens, and parents of U.S. Citizens 21 years of age or older.

A Way to Protect your Children’s Right to Remain in the U.S.

Permanent resident children under the age of eighteen, who are in the lawful legal and physical custody of their naturalizing parent(s), automatically become U.S. Citizens when their parent(s) becomes naturalized.

Protection in Cases Involving Illegal Activity

In the event a Permanent Resident is ever accused of an illegal activity, they will remain within the authority of the USCIS and the Immigration Courts, and can be removed (or deported) for such activity. However, U.S. Citizens have the right to an attorney and a fair trial without the threat of being deported.

International Travel Made Easier

Permanent Residents can lose their status if they leave the country for 180 days or longer, and in the event of an extended absence, must obtain a re-entry permit. However, as a U.S. Citizen, you are not restricted on the amount of time you can spend outside of the U.S. and are not subject to obtaining a re-entry permit. Additionally, travel can be more convenient as many countries do not require Visas of U.S. Citizens.

100 Câu hỏi Luyện Thi Quốc Tịch

100 Câu Hỏi Thi Quốc Tịch

* If you are 65 years old or older and have been a legal permanent resident of the United States for 20 or more years, you may study just the questions that have been marked with an asterisk (*). 

Civics (History and Government) Questions for the Naturalization Test

The 100 civics (history and government) questions and answers for the naturalization test are listed below. The civics test is an oral test and the USCIS Officer will ask the applicant up to 10 of the 100 civics questions. An applicant must answer 6 out of 10 questions correctly to pass the civics portion of the naturalization test.

On the naturalization test, some answers may change because of elections or appointments. As you study for the test, make sure that you know the most current answers to these questions. Answer these questions with the name of the official who is serving at the time of your eligibility interview with USCIS. The USCIS Officer will not accept an incorrect answer.

Although USCIS is aware that there may be additional correct answers to the 100 civics questions, applicants are encouraged to respond to the civics questions using the answers provided below. 

 

AMERICAN GOVERNMENT

 

A: Principles of American Democracy (1-12: 12 & 2)

 

1. What is the supreme law of the land?

▪ the Constitution

 

2. What does the Constitution do?

▪ sets up the government

▪ defines the government

▪ protects basic rights of Americans

 

3. The idea of self-government is in the first three words of the Constitution. What are these words?

▪ We the People

 

4. What is an amendment?

▪ a change (to the Constitution)

▪ an addition (to the Constitution)

 

5. What do we call the first ten amendments to the Constitution?

▪ the Bill of Rights

 

6. What is one right or freedom from the First Amendment?*

▪ speech

▪ religion

▪ assembly

▪ press

▪ petition the government

 

7. How many amendments does the Constitution have?

▪ twenty-seven (27)

 

8. What did the Declaration of Independence do?

▪ announced our independence (from Great Britain)

▪ declared our independence (from Great Britain)

▪ said that the United States is free (from Great Britain)

 

9. What are two rights in the Declaration of Independence?

▪ life

▪ liberty

▪ pursuit of happiness

 

10. What is freedom of religion?

▪ You can practice any religion, or not practice a religion.

 

11. What is the economic system in the United States?*

▪ capitalist economy

▪ market economy

 

12. What is the “rule of law”?

▪ Everyone must follow the law.

▪ Leaders must obey the law.

▪ Government must obey the law.

▪ No one is above the law.

 

B: System of Government (13-47: 35 & 7)

 

13. Name one branch or part of the government.*

▪ Congress

▪ legislative

▪ President

▪ executive

▪ the courts

▪ judicial

 

14. What stops one branch of government from becoming too powerful?

▪ checks and balances

▪ separation of powers

 

15. Who is in charge of the executive branch?

▪ the President

 

16. Who makes federal laws?

▪ Congress

▪ Senate and House (of Representatives)

▪ (U.S. or national) legislature

 

17. What are the two parts of the U.S. Congress?*

▪ the Senate and House (of Representatives)

 

18. How many U.S. Senators are there?

▪ one hundred (100)

 

19. We elect a U.S. Senator for how many years?

▪ six (6)

 

20. Who is one of your state’s U.S. Senators now?*

▪ Barbara Boxer

▪ Dianne Feinstein

 

21. The House of Representatives has how many voting members?

▪ four hundred thirty-five (435)

 

22. We elect a U.S. Representative for how many years?

▪ two (2)

 

23. Name your U.S. Representative.

▪ Loretta Sanchez

▪ Dana Rohrabacher

▪ Edward Royce

http://www.house.gov/representatives/find/

 

24. Who does a U.S. Senator represent?

▪ all people of the state

 

25. Why do some states have more Representatives than other states?

▪ (because of) the state’s population

▪ (because) they have more people

▪ (because) some states have more people

 

26. We elect a President for how many years?

▪ four (4)

 

27. In what month do we vote for President?*

▪ November

 

28. What is the name of the President of the United States now?*

▪ Barack Obama

▪ Obama

 

29. What is the name of the Vice President of the United States now?

▪ Joseph R. Biden, Jr.

▪ Joe Biden

▪ Biden

 

30. If the President can no longer serve, who becomes President?

▪ the Vice President

 

31. If both the President and the Vice President can no longer serve, who becomes President?

▪ the Speaker of the House

 

32. Who is the Commander in Chief of the military?

▪ the President

 

33. Who signs bills to become laws?

▪ the President

 

34. Who vetoes bills?

▪ the President

 

35. What does the President’s Cabinet do?

▪ advises the President

 

36. What are two Cabinet-level positions?

▪ Secretary of Agriculture

▪ Secretary of Commerce

▪ Secretary of Defense

▪ Secretary of Education

▪ Secretary of Energy

▪ Secretary of Health and Human Services

▪ Secretary of Homeland Security

▪ Secretary of Housing and Urban Development

▪ Secretary of the Interior

▪ Secretary of Labor

▪ Secretary of State

▪ Secretary of Transportation

▪ Secretary of the Treasury

▪ Secretary of Veterans Affairs

▪ Attorney General

▪ Vice President

 

37. What does the judicial branch do?

▪ reviews laws

▪ explains laws

▪ resolves disputes (disagreements)

▪ decides if a law goes against the Constitution

 

38. What is the highest court in the United States?

▪ the Supreme Court

 

39. How many justices are on the Supreme Court?

▪ nine (9)

 

40. Who is the Chief Justice of the United States now?

▪ John Roberts (John G. Roberts, Jr.)

 

41. Under our Constitution, some powers belong to the federal government. What is one power of the federal government?

▪ to print money

▪ to declare war

▪ to create an army

▪ to make treaties

 

42. Under our Constitution, some powers belong to the states. What is one power of the states?

▪ provide schooling and education

▪ provide protection (police)

▪ provide safety (fire departments)

▪ give a driver’s license

▪ approve zoning and land use

 

43. Who is the Governor of your state now?

▪ Jerry Brown

 

44. What is the capital of your state?*

▪ Answers will vary. [District of Columbia residents should answer that D.C. is not a state and does not have a capital. Residents of U.S. territories should name the capital of the territory.]

 

45. What are the two major political parties in the United States?*

▪ Democratic and Republican

 

46. What is the political party of the President now?

▪ Democratic (Party)

 

47. What is the name of the Speaker of the House of Representatives now?

▪ (John) Boehner

 

C: Rights and Responsibilities (48-57: 10 & 3)

48. There are four amendments to the Constitution about who can vote. Describe one of them.

▪ Citizens eighteen (18) and older (can vote).

▪ You don’t have to pay (a poll tax) to vote.

▪ Any citizen can vote. (Women and men can vote.)

▪ A male citizen of any race (can vote).

 

49. What is one responsibility that is only for United States citizens?*

▪ serve on a jury

▪ vote in a federal election

 

50. Name one right only for United States citizens.

▪ vote in a federal election

▪ run for federal office

 

51. What are two rights of everyone living in the United States?

▪ freedom of expression

▪ freedom of speech

▪ freedom of assembly

▪ freedom to petition the government

▪ freedom of worship

▪ the right to bear arms

 

52. What do we show loyalty to when we say the Pledge of Allegiance?

▪ the United States

▪ the flag

 

53. What is one promise you make when you become a United States citizen?

▪ give up loyalty to other countries

▪ defend the Constitution and laws of the United States

▪ obey the laws of the United States

▪ serve in the U.S. military (if needed)

▪ serve (do important work for) the nation (if needed)

▪ be loyal to the United States

 

54. How old do citizens have to be to vote for President?*

▪ eighteen (18) and older

 

55. What are two ways that Americans can participate in their democracy?

▪ vote

▪ join a political party

▪ help with a campaign

▪ join a civic group

▪ join a community group

▪ give an elected official your opinion on an issue

▪ call Senators and Representatives

▪ publicly support or oppose an issue or policy

▪ run for office

▪ write to a newspaper

 

56. When is the last day you can send in federal income tax forms?*

▪ April 15

 

57. When must all men register for the Selective Service?

▪ at age eighteen (18)

▪ between eighteen (18) and twenty-six (26)

 

AMERICAN HISTORY

 

A: Colonial Period and Independence (58-70: 13 & 1)

 

58. What is one reason colonists came to America?

▪ freedom

▪ political liberty

▪ religious freedom

▪ economic opportunity

▪ practice their religion

▪ escape persecution

 

59. Who lived in America before the Europeans arrived?

▪ American Indians

▪ Native Americans

 

60. What group of people was taken to America and sold as slaves?

▪ Africans

▪ people from Africa

 

61. Why did the colonists fight the British?

▪ because of high taxes (taxation without representation)

▪ because the British army stayed in their houses (boarding, quartering)

▪ because they didn’t have self-government

 

62. Who wrote the Declaration of Independence?

▪ (Thomas) Jefferson

 

63. When was the Declaration of Independence adopted?

▪ July 4, 1776

 

64. There were 13 original states. Name three.

▪ New Hampshire

▪ Massachusetts

▪ Rhode Island

▪ Connecticut

▪ New York

▪ New Jersey

▪ Pennsylvania

▪ Delaware

▪ Maryland

▪ Virginia

▪ North Carolina

▪ South Carolina

▪ Georgia

 

65. What happened at the Constitutional Convention?

▪ The Constitution was written.

▪ The Founding Fathers wrote the Constitution.

 

66. When was the Constitution written?

▪ 1787

 

67. The Federalist Papers supported the passage of the U.S. Constitution. Name one of the writers.

▪ (James) Madison

▪ (Alexander) Hamilton

▪ (John) Jay

▪ Publius

 

68. What is one thing Benjamin Franklin is famous for?

▪ U.S. diplomat

▪ oldest member of the Constitutional Convention

▪ first Postmaster General of the United States

▪ writer of “Poor Richard’s Almanac”

▪ started the first free libraries

 

69. Who is the “Father of Our Country”?

▪ (George) Washington

 

70. Who was the first President?*

▪ (George) Washington

 

B: 1800s (71-77: 7 & 1)

 

71. What territory did the United States buy from France in 1803?

▪ the Louisiana Territory

▪ Louisiana

 

72. Name one war fought by the United States in the 1800s.

▪ War of 1812

▪ Mexican-American War

▪ Civil War

▪ Spanish-American War

 

73. Name the U.S. war between the North and the South.

▪ the Civil War

▪ the War between the States

 

74. Name one problem that led to the Civil War.

▪ slavery

▪ economic reasons

▪ states’ rights

 

75. What was one important thing that Abraham Lincoln did?*

▪ freed the slaves (Emancipation Proclamation)

▪ saved (or preserved) the Union

▪ led the United States during the Civil War

 

76. What did the Emancipation Proclamation do?

▪ freed the slaves

▪ freed slaves in the Confederacy

▪ freed slaves in the Confederate states

▪ freed slaves in most Southern states

 

77. What did Susan B. Anthony do?

▪ fought for women’s rights

▪ fought for civil rights

 

C: Recent American History and Other Important Historical Information (78-87: 10 & 2)

 

78. Name one war fought by the United States in the 1900s.*

▪ World War I

▪ World War II

▪ Korean War

▪ Vietnam War

▪ (Persian) Gulf War

 

79. Who was President during World War I?

▪ (Woodrow) Wilson

 

80. Who was President during the Great Depression and World War II?

▪ (Franklin) Roosevelt

 

81. Who did the United States fight in World War II?

▪ Japan, Germany, and Italy

 

82. Before he was President, Eisenhower was a general. What war was he in?

▪ World War II

 

83. During the Cold War, what was the main concern of the United States?

▪ Communism

 

84. What movement tried to end racial discrimination?

▪ civil rights (movement)

 

85. What did Martin Luther King, Jr. do?*

▪ fought for civil rights

▪ worked for equality for all Americans

 

86. What major event happened on September 11, 2001, in the United States?

▪ Terrorists attacked the United States.

 

87. Name one American Indian tribe in the United States.

[USCIS Officers will be supplied with a list of federally recognized American Indian tribes.]

▪ Cherokee

▪ Navajo

▪ Sioux

▪ Chippewa

▪ Choctaw

▪ Pueblo

▪ Apache

▪ Iroquois

▪ Creek

▪ Blackfeet

▪ Seminole

▪ Cheyenne

▪ Arawak

▪ Shawnee

▪ Mohegan

▪ Huron

▪ Oneida

▪ Lakota

▪ Crow

▪ Teton

▪ Hopi

▪ Inuit

 

INTEGRATED CIVICS

 

A: Geography (88-95: 8 & 2)

 

88. Name one of the two longest rivers in the United States.

▪ Missouri (River)

▪ Mississippi (River)

 

89. What ocean is on the West Coast of the United States?

▪ Pacific (Ocean)

 

90. What ocean is on the East Coast of the United States?

▪ Atlantic (Ocean)

 

91. Name one U.S. territory.

▪ Puerto Rico

▪ U.S. Virgin Islands

▪ American Samoa

▪ Northern Mariana Islands

▪ Guam

 

92. Name one state that borders Canada.

▪ Maine

▪ New Hampshire

▪ Vermont

▪ New York

▪ Pennsylvania

▪ Ohio

▪ Michigan

▪ Minnesota

▪ North Dakota

▪ Montana

▪ Idaho

▪ Washington

▪ Alaska

 

93. Name one state that borders Mexico.

▪ California

▪ Arizona

▪ New Mexico

▪ Texas

 

94. What is the capital of the United States?*

▪ Washington, D.C.

 

95. Where is the Statue of Liberty?*

▪ New York (Harbor)

▪ Liberty Island

[Also acceptable are New Jersey, near New York City, and on the Hudson (River).]

 

B: Symbols (96-98: 3 & 1)

 

96. Why does the flag have 13 stripes?

▪ because there were 13 original colonies

▪ because the stripes represent the original colonies

 

97. Why does the flag have 50 stars?*

▪ because there is one star for each state

▪ because each star represents a state

▪ because there are 50 states

 

98. What is the name of the national anthem?

▪ The Star-Spangled Banner

 

C: Holidays (99-100: 2 & 1)

 

99. When do we celebrate Independence Day?*

▪ July 4

 

100. Name two national U.S. holidays.

▪ New Year’s Day

▪ Martin Luther King, Jr. Day

▪ Presidents’ Day

▪ Memorial Day

▪ Independence Day

▪ Labor Day

▪ Columbus Day

▪ Veterans Day

▪ Thanksgiving

▪ Christmas

Nội Quy của Trung Tâm Sinh Hoạt Văn Hóa và Cộng Đồng

Nội Quy Sinh Hoạt

Mục tiêu của Trung Tâm Sinh Hoạt Văn Hóa & Cộng Đồng là để tạo một môi trường sinh hoạt lành mạnh, hài hòa cho mọi tham dự viên. Đây là nơi gặp gỡ để học hỏi và trao đổi kinh nghiệm sống, để tương trợ và giúp đỡ lẫn nhau hội nhập thành công vào xã hội mới.

Để đạt được mục đích trên Trung Tâm Sinh Hoạt Văn Hóa và Cộng Đồng yêu cầu mọi thành phần tham gia các sinh hoạt tại Trung Tâm tôn trọng một số các nguyên tắc và luật lệ của Trung Tâm như sau:

1.- Mọi tham dự viên ứng xử với nhau trong tinh thần tương thân tương kính, lời lẽ ôn tồn, không lớn tiếng, không gây gỗ, và không dùng những ngôn từ có tính cách xúc phạm đến người khác.

2.- Hợp tác, tham gia vào những sinh hoạt, lớp học và đóng góp trong tinh thần tích cực, trách nhiệm hay theo yêu cầu của Trung Tâm.

3.- Tuyệt đối tôn trọng tài sản, vật tư của Trung Tâm và của những tham dự viên khác. Không tự ý dùng những gì mà không thuộc về mình.

4.- Luôn luôn giữ vệ sinh và an toàn cho cá nhân và Trung Tâm cũng như dọn dẹp sạch sẽ nơi mình sinh hoạt như lúc ban đầu để người khác có thể xử dụng một cách thoải mái.

5.- Kiềm chế những va chạm. Báo ngay cho người có trách nhiệm biết những sự việc nguy hiểm hay biến cố quan trọng để kịp thời giải quyết. Trung Tâm dành quyền từ chối sự tham gia của người không tôn trọng Nội Quy này hay có thể gây rắc rối.

6.- Nếu bạn là người cuối cùng rời khỏi Trung Tâm thì bạn phải kiểm soát điện nước, và khóa tất cả các cửa hay nơi cần thiết.

______________________________________________________

Giờ làm việc hành chánh của Trung Tâm:

Thứ Hai – Thứ Sáu: 10:00 Sáng  – 06:00 Chiều

Những giờ khác: Theo hẹn

Phác thảo chân dung người Việt ở Mỹ

bbc, 19 tháng 6, 2012

Biểu tượng của đảng Dân chủ và Cộng hòa
Số cử tri gốc Việt bỏ phiếu cho Dân chủ và Cộng hòa ngang nhau, theo khảo sát này

Một nghiên cứu lớn về cộng đồng người gốc Á tại Mỹ cho hay số lượng cử tri người Việt theo đảng Cộng hòa hay Dân chủ hiện ngang nhau.

Để so sánh, 50% người Mỹ gốc Á theo đảng Dân chủ và chỉ có 28% theo Cộng hòa.

Bấm Báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Pew, công bố hôm 19/6, cho hay 35% người Mỹ gốc Việt bỏ phiếu hoặc có xu hướng bầu cho đảng Cộng hòa, trong khi 36% theo Dân chủ.

Đây là một nghiên cứu công phu về người gốc Á tại Mỹ của một tổ chức đặt ở Washington, thường được tin cậy về các đánh giá xung quanh tình trạng nhập cư lậu.

Họ làm khảo sát với 3,511 người thuộc sáu nhóm người gốc Á lớn nhất – người Hoa, Philippines, Ấn Độ, Việt Nam, Triều Tiên và Nhật Bản.

Cộng đồng người Việt đứng thứ tư trong các nhóm Á châu, với hơn 1,7 triệu người, chiếm 10% trong tổng số người Mỹ gốc Á.

Lạc quan

Bấm Nghiên cứu này cho biết người Mỹ gốc Việt là cộng đồng lạc quan, với 83% người được hỏi nói rằng có thể thăng tiến nếu chịu khó.

48% nói con cái của họ sau này sẽ có đời sống tốt hơn.

Thu nhập trung bình của một hộ gia đình người Việt là 53,400 đôla. Toàn bộ cộng đồng gốc Á có thu nhập hộ gia đình là 66,000 đôla, trong khi một hộ gia đình trung bình ở Mỹ chỉ có thu nhập 49,800 đôla.

Trong số người trên 25 tuổi, chỉ có 19% người Việt có bằng đại học, và 7% có bằng cấp cao hơn. Còn trong cộng đồng gốc Á, nhìn chung 29% có bằng đại học; còn tính cả nước Mỹ, 18% người Mỹ có bằng đại học, và 10% có bằng cao hơn.

Chỉ có 31% người Việt trên 18 tuổi nói tiếng Anh “rất tốt”, so với 53% người Mỹ gốc Á.

84% người Mỹ gốc Việt trên 18 tuổi là sinh ra ngoài nước Mỹ.

Thống kê về người Mỹ gốc Việt

  • 48% nói con cái của họ sau này sẽ có đời sống tốt hơn.
  • Thu nhập trung bình của một hộ gia đình 53,400 đôla.
  • 19% người Việt có bằng đại học
  • 7% có bằng cấp cao hơn
  • 84% người Mỹ gốc Việt trên 18 tuổi sinh ra ở nước ngoài
  • 61% nói mình không giống người Mỹ

Thống kê cũng cho biết 57% người Mỹ gốc Việt có gia đình, so với 51% người Mỹ.

Nếu tính số lượng đăng ký kết hôn từ 2008 đến 2010, 73% Việt kiều lấy người gốc Việt, còn 9% lấy người gốc Á, và 18% kết hôn với người sắc dân khác.

‘Không phải Mỹ’

Khoảng một nửa người Mỹ gốc Á nói họ rất khác với một người Mỹ ‘đúng nghĩa’. Có đến 52% người gốc Hoa, 57% người gốc Ấn và 61% người gốc Việt có cảm giác này.

Nghiên cứu của Pew nói 18.2 triệu người gốc Á đã trở thành nhóm thiểu số tăng mạnh nhất, và hiện chiếm 6% dân số Mỹ.

Người gốc Ấn có tỉ lệ tốt nghiệp đại học cao nhất (32%) và có thu nhập hộ gia đình cao nhất (88,000 đôla).

Cộng đồng người gốc Hoa chiếm số lượng lớn nhất với hơn 4 triệu người. 25% người Mỹ gốc Hoa có bằng đại học, và 26% có bằng cao hơn.

Thu nhập trung bình của hộ gia đình gốc Hoa là 65,050 đôla.

Nghiên cứu cho biết người gốc Việt là nhóm duy nhất đến Mỹ chủ yếu trong tư cách tị nạn chính trị. Các nhóm khác tâm sự họ đến Mỹ chủ yếu vì lý do kinh tế, giáo dục và gia đình.

Cộng đồng người Việt ở quận Cam mạnh hay yếu?

Lời Người Điều Hợp:

Hôm 30 Tháng Tư vừa qua, báo Người Việt dành hẳn một số báo nói về kinh tế và đời sống xã hội của người Việt Nam ở Quận Cam, California sau 37 năm, kể từ biến cố 30 Tháng Tư, 1975.

Việc điểm lại sự thăng tiến kinh tế và xã hội của cộng đồng Việt Nam ở Quận Cam dựa vào các con số của cơ quan kiểm kê dân số U.S. Census. Ngoài cuộc kiểm kê dân số mỗi 10 năm (“Census”), cơ quan này còn thăm dò thường xuyên, trong đó quan trọng nhất là cuộc thăm dò người dân mang tên American Community Survey “ACS” và cuộc thăm dò thương gia mang tên Survey of Business Owners “SBO”.

Những con số, vừa từ Census, vừa từ ACS, vừa từ SBO, khắc họa hình ảnh một cộng đồng Việt Nam lớn lên nhanh, làm việc siêng năng, nhưng số tiền làm ra không nhiều.

Trang Diễn Ðàn trên Người Việt Online (www.nguoi-viet.com) mời quý độc giả vào đóng góp ý kiến và bỏ phiếu cho chủ đề này.

Những con số đáng lưu ý:

Dân số:

Census 2010 cho thấy, California có hơn 580,000 người Việt Nam. Vùng miền Nam California, mà cơ quan Census gọi là vùng đô thị (MSA) Los Angeles-Long Beach-Santa Ana, có 271,234 người.

Riêng quận hạt Orange County, tức quận Cam, có 183,766 người Việt Nam. Nếu tính thêm những người vừa sắc tộc Việt Nam vừa có một hoặc hai sắc tộc khác nữa, quận Cam có 187,948 người Việt Nam thuần hoặc lai.

* Thất nghiệp:

Mức thất nghiệp tại quận Cam trung bình 3 năm 2008-2010 là 9.0%, nhưng trong cộng đồng Việt Nam mức thất nghiệp còn cao hơn, 10.2%.

* Tiếng Anh

Tỷ lệ người Việt Nam tại quận Cam tự nhận là nói tiếng Anh chưa tới mức “very well” (rất rành) lên tới 55.6%. Trong khi đó, người gốc Á tại quận Cam nói chung, tỷ lệ này chỉ có 38.2%.

Tiếng Anh của người Việt Nam cũng thua tiếng Anh của người gốc Mỹ La Tinh, tức người Hispanic hay Latino. Tỷ lệ nói tiếng Anh chưa tới mức “rất rành” của họ chỉ có 41.3%.

Tỷ lệ người Việt quận Cam dùng thuần túy tiếng Anh ở nhà chỉ có 9.1%, tức là 11 nhà mới có 1 nhà dùng thuần túy tiếng Anh. Trong khi đó, đối với người Châu Á khác, là 24.1%, cao gần gấp hai rưỡi; và đối với người gốc Mỹ La Tinh, là 20.6%, hơn gấp đôi.

* Học vấn

Học vấn của người Việt Nam cũng thấp hơn các cộng đồng bạn. Tỷ lệ người Việt Nam quận Cam 25 tuổi trở lên mà vẫn chưa xong trung học (ở Mỹ hay ở nước khác) là tới 27.7%.

Tức là, cứ 4 người thì hơn 1 người chưa xong trung học. Tỷ lệ này cao hơn quận Cam nói chung (16.9%), và cao hơn người gốc Á nói chung (13.7%). Nếu có phần an ủi, thì tỷ lệ người gốc Mỹ La Tinh chưa xong trung học còn cao hơn người Việt, tới 43.8%.

* Công việc

Có thể vì vậy, người Việt quận Cam làm những công việc nặng nhọc, ít đòi hỏi ngôn ngữ và học vấn, hơn người quận Cam nói chung.

Bốn ngành nhiều người Việt nhất, theo thứ tự, là: (1) Hãng xưởng (manufacturing); rồi tới (2) Giáo dục, y tế, xã hội; rồi (3) Dịch vụ không chuyên; rồi (4) Bán lẻ.

Trong khi đó, quận Cam nói chung, bốn ngành nhiều người nhất là: (1) Giáo dục, y tế, xã hội; sau đó là (2) Dịch vụ chuyên môn, khoa học, quản trị; rồi mới tới (3) Hãng xưởng; và (4) Bán lẻ.

Người Châu Á tại quận Cam có các ngành này nhiều người nhất: (1) Giáo dục, y tế, xã hội; rồi (2) Hãng xưởng; (3) Dịch vụ chuyên môn, khoa học, quản trị; (4) Bán lẻ.

Cụ thể, ngành dịch vụ không chuyên (trong đó có ngành nails) nằm trong Top 4 của người Việt Nam, không trong Top 4 cộng đồng bạn. Ngược lại, bạn có dịch vụ chuyên môn, khoa học, quản trị trong Top 4, mà người Việt Nam không có.

* Thu nhập

Trong khi một gia đình tại quận Cam có thu nhập trung bình (median, chính xác hơn là “trung vị”) $72,832, thì một gia đình Việt Nam thua tới 1/6, chỉ có thu nhập $60,026.

Những gia đình thu nhập bằng tiền kiếm được (“earnings”), như lương hoặc tiền lời mở tiệm, gia đình Việt Nam trung bình $78,727; gia đình quận Cam trung bình $96,936.

Và nếu tiền lương thấp hơn, thì tiền hưu cũng thấp hơn, và thấp hơn nhiều: Tiền hưu trung bình của người Việt Nam là $17,147; của quận Cam hơn gấp rưỡi, $26,650.

Ngay cả tiền già, tiền trợ cấp của một gia đình Việt Nam, cũng thấp hơn của một gia đình quận Cam nói chung. Trung bình Social Security của gia đình Việt Nam là $12,163 một năm, còn của gia đình quận Cam là $16,469. Tiền trợ cấp: Việt Nam $5,890; quận Cam: $6,293.

Có tiền SSI thì người Việt Nam lãnh cao hơn người quận Cam nói chung: Người Việt Nam trung bình $10,675; quận Cam: $9,225.

Và tỷ lệ người Việt Nam nhận food stamp (SNAP) cũng cao nhất so với các cộng đồng khác: 8.7% gia đình Việt Nam nhận food stamp, ngang với người gốc Mỹ La Tinh.

Trong khi đó, chỉ có 3.5% gia đình quận Cam nói chung, chỉ có 3.6% gia đình gốc Á quận Cam, và chỉ có 5.5% gia đình người da đen ở quận Cam, là nhận food stamp.

* Làm ăn, mở tiệm

Ở Quận Cam, cuộc thăm dò SBO năm 2007 của U.S. Census cho thấy người Việt Nam có 14,662 thương nghiệp, với tổng thương vụ (tiền kiếm được) là gần $2.86 tỷ.

Ðó là một con số lớn. Tuy nhiên, chia trung bình ra, mỗi thương nghiệp Việt Nam kiếm được chưa tới $195,000 một năm.

Trong khi đó, toàn bộ quận Cam có 329,380 thương nghiệp, với thương vụ hơn $442 tỷ. Trung bình một thương nghiệp quận Cam, do đó, kiếm được hơn $1.3 triệu một năm.

Nói cách khác, người Việt Nam chịu khó mở tiệm, nhưng kiếm tiền chưa bằng 1/7 các thương nghiệp quận Cam nói chung.

Số tiệm, công ty, xưởng của người Việt Nam cao hơn các sắc dân Á Châu khác trừ người Hoa.

Người Mỹ gốc Hoa tại quận Cam có 15,903 thương nghiệp. Còn lại thì đều ít hơn Việt Nam: Người gốc Hàn có 8,905 doanh nghiệp, gốc Philippines 8,890; gốc Ấn 6,427; gốc Nhật 4,664.

Mỗi thương nghiệp của người gốc Ấn ($505,000), người gốc Hoa ($461,000), người gốc Nhật ($405,00), người gốc Hàn ($297,000) tại quận Cam đều kiếm được nhiều tiền hơn thương nghiệp người Việt. Bù lại, thương nghiệp người Việt kiếm nhiều tiền hơn của người gốc Philippines ($78,000).

Ngoài số tiền kiếm vào không cao, một dấu hiệu khác các thương nghiệp Việt Nam không lớn, là một tỷ lệ rất lớn các thương nghiệp gốc Việt không có nhân viên làm ăn lương.

Trong số 14,662 thương nghiệp Việt Nam, chỉ có 2,581 thương nghiệp là có nhân viên làm ăn lương. Tỷ lệ này chỉ có 18%: Trong 5 tiệm, chưa tới 1 tiệm có nhân viên.

Trong khi đó, tỷ lệ các thương nghiệp trong cộng đồng khác có nhân viên làm ăn lương đều cao hơn: Thương nghiệp gốc Ấn có 29% có nhân viên ăn lương, thương nghiệp gốc Hàn 31%, thương nghiệp gốc Nhật 26%, thương nghiệp gốc Hoa 19%.

Riêng các thương nghiệp gốc Philippines, tỷ lệ có nhân viên ăn lương thấp hơn của Việt Nam, chỉ có 9%.

***

Những cố gắng quần quật đó lại không kiếm ra bao nhiêu. Cộng với trình độ Anh ngữ giới hạn, học vấn dang dở, có những mối hợp đồng mà các thương nghiệp Việt Nam sẽ vẫn khó kiếm được.

Kết quả xuất hiện ngay trong con số thống kê: Số tiền các doanh nghiệp Việt Nam kiếm ra còn rất thấp so với các cộng đồng bạn. Ðường đi đến sự thành công thực sự của người Việt Nam về kinh tế, vẫn còn dài và cần nhiều sự giúp đỡ.