Photoshop Căn Bản

Chương Trình Lớp Photoshop Căn Bản

Chương Trình Lóp Photoshop Căn Bản/So Cấp này có thể kéo dài khoảng 12 tuần lễ hay hơn tùy theo tiến độ giảng dạy, sự tiếp thu học tập, và thực hành của học viên.

Học xong lớp Photoshop Căn Bản này các học viên có thể quen thuộc với khung cảnh làm việc của Photoshop, với những mệnh lệnh, những dụng cụ cần thiết để chỉnh sửa hình ảnh, và có thể sẵn sàng tự học thêm hay học lớp Trung Cấp để bắt đầu khai thác các mệnh lệnh cũng như dụng cụ chỉnh sửa một cách nhuần nhuyễn hơn, làm cho hình ảnh đẹp hơn và áp dụng vào các ứng dụng theo nhu cầu … với các phiên bản kế tiếp của Photoshop.

Software dung trong lớp học Photoshop Sơ Cấp này là Photoshop Ver. 7

Bài 1: Di chuyển trong nơi làm việc (Navigating the Workspace)

 • The Menu Bar
 • The Status Bar
 • The Toolbox
 • The Palettes
 • Review

Bài 2: Làm việc với hình ảnh (Working with Documents )

 • Navigator Palette & Hand Tool
 • New View & Duplicate
 • Image Size & Resolution
 • Image Size Dialog Box
 • Canvas Size
 • Crop Tool
 • Crop Tool Practice
 • History Palette Basics
 • Saving Images
 • Review
 • Homework Assignment

Bài 3: Các loại hình ảnh và chọn màu (Image Modes & Color Selection)

 • Color Primer
 • The Color Picker
 • Color & Swatch Palettes
 • Custom Swatch Exercise
 • Eyedropper & Info Palette
 • Review & Assignment

Bài 4: Selections and Masks

 • Marquee Selection Tools
 • Lasso & Wand Selection Tools
 • Selection Tool Practice
 • Select Menu Commands
 • Transforming Selections
 • Quick Mask Mode
 • More Quick Mask
 • Alpha Channels & Channel Palette
 • Mask/Selection Practice Exercises

Bài 5: Layers and Blend Modes

 • Intro to Layers
 • Important Layer Information
 • Move, Copy & Transform Layers
 • Advanced Layer Features
 • Layers Review

Bài 6: Adding and Working with Type 

 • Working With Type Introduction
 • The Type Tool (v6.x)
 • The Type Tool – Continued (v6.x)
 • Type Palettes and Text Warping (v6.x)
 • Type Tool Exercises 1-5
 • Type Tool Exercises 6-10 and Homework

Bài 7: Painting Tools

 • Intro, Paint Bucket and Fill Command
 • Gradient, Pattern and Line Tools
 • Brushes and Fade Command
 • Pencil, Paintbrush and Airbrush Tools
 • Eraser Tools
 • Painting Exercises: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bài 8: Retouching Tools

 • Retouching Tools Intro & Tips
 • Blur, Sharpen, Smudge
 • Dodge, Burn, Sponge
 • Clone Stamp, History Brush, Art History Brush
 • Retouching Exercises:
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: