Thời Khóa Biểu

 Vietnamese American Community – Hội Cộng Đồng Việt Mỹ

Trung Tâm Sinh Hoạt Văn Hóa & Cộng Đồng

7874 Westminster Blvd, Westminster, Ca 92683 – website: cdvietmy.com
e-mail: congdongvietmy@gmail.com  É Tel:  714–261-6490, 714–417–5444

         Thời Khoá Biểu Lớp Học/ Sinh Hoạt tại Trung Tâm    

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

8:30 -10:00AM

8:30 -10:00AM

8:30 -10:00AM

8:30-10:00AM

8:30 -10:00AM

8:00-9:30 AM 8:00-9:30 AM

Photoshop CB

 

Photoshop CB

 

Website  Class

SINH

SINH

10:30-12:00PM

10:30-12:00PM

10:30-12:00PM

10:30-12:00PM

10:30-12:00PM

HOẠT

HOẠT

ESL

PC & Internet

ESL

PC & Internet

CỘNG ĐỒNG

CỘNG ĐỒNG

12:00-01:00PM: Nghỉ Trưa

01:00-02:30PM

01:00-02:30PM

01:00-02:30PM

01:00-02:30PM

01:00-03:00PM

SINH

SINH

PC & Internet

PC & Internet

HOẠT

HOẠT

CỘNG

CỘNG

03:00 – 04:30PM

03:00 – 04:30PM

03:00 – 04:30PM

03:00 – 04:30PM

03:00 – 05:00PM

ĐỒNG

ĐỒNG

Lớp Luyện Ca

 Lớp Luyện Ca

4:30 – 6:00 PM 4:30 – 6:00 PM

04:45 – 6:45 PM

 

5:00 – 7:00 PM

Photoshop Photoshop

Tài Chi/KhiêuVũ

Tài Chi/KhiêuVũ

6:00 – 7:00 PM

6:00 – 7:00 PM 6:00 – 7:00 PM

(Lệ Giang)

(Lệ Giang)

Khiêu Vũ/T.N. Khiêu Vũ/T.N. Khiêu Vũ/T.N.

07:00 –8:30PM

07:00 –8:30PM

07:00 –8:30PM

07:00 –8:30PM

   
Thi Ca 

Quốc Tịch

Thi Ca 

Quốc Tịch

07:00-11:00PM 07:00-11:00PM 07:00-11:00PM
        CLB Cuối Tuần CLB Cuối Tuần CLB Cuối Tuần

Ngoại trừ các lớp học có lệ phí do Giảng Viên ấn định, mọi sinh hoạt/lớp khác đều hoàn toàn MIỄN PHÍ. Tham dự viên chỉ đóng góp một phần nhỏ chi phí duy trì Trung Tâm ($5.00/mỗi lần học hay sinh hoạt).

Liên lạc hay ghi danh:   714-261-6490

Thời Khoá Biểu các Lớp Học và Sinh Hoạt

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: